LEADER Αλιείας

/LEADER Αλιείας
LEADER Αλιείας 2020-06-09T11:07:12+03:00

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4: Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής ΕΠΘΑ

Το Σχέδιο Δράσης που αφορά τις αλιευτικές περιοχές θα εστιαστεί στις χαρακτηρισμένες ως «περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», που θεωρούνται οι Δήμοι και οι Κοινότητες της επαρχίας Πάφου, που βρέχονται από θάλασσα και στις οποίες υπάρχει, σχετικά, ουσιαστικό ποσοστό του πληθυσμού που ασχολείται με τον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ή υπάρχει σχετικά ουσιαστικό ποσοστό παραγωγής προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

 

 

 

 

Επιλέξιμες δράσεις του Σχεδίου αποτελούν:

 1. «Η Ενίσχυση του Αλιευτικού και Καταδυτικού Τουρισμού», που αφορά στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων των επαγγελματιών ψαράδων και στην ενίσχυση του καταδυτικού προϊόντος της περιοχής.
 2. « Η ενίσχυση της Εμπορίας Αλιευτικών Προϊόντων – λιανικό εμπόριο», που αφορά στην ενίσχυση νέων και υφιστάμενων ψαραγορών.
 3. «Η Μεταποίηση Αλιευτικών Προϊόντων», με έμφαση στην ενίσχυση της απασχόλησης στις οικογένειες των επαγγελματιών ψαράδων.
 4. «Ενίσχυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων χώρων εστίασης φρέσκου ψαριού».
 5. «Η Ανάδειξη και η Προβολή του Θαλάσσιου Πλούτου».
 6. «Η Εφαρμογή Συμφώνων Ποιότητας».
 7. «Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε απασχολούμενος στον αλιευτικό κλάδο, βοηθούς τους ή μέλη της οικογένειας τους».
 8. «Η Προώθηση των Φρέσκων Αλιευτικών Προϊόντων, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας».
 9. «Η διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων με θέμα την Αλιεία και τη Θάλασσα».
 10. «Αναπλάσεις σε περιοχές πλησίον των Αλιευτικών Καταφυγίων ή και άλλα έργα ανάδειξης του Αλιευτικού Χαρακτήρα της περιοχής
 11. Διαμόρφωση χερσαίου χώρου Αλιευτικών Καταφυγίων κ.α.
 12. «Έργα Διατοπικής & Διακρατικής Συνεργασίας

Βασική επιδίωξη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Πάφου «ΑΦΡΟΔΙΤΗ» ΛΤΔ είναι η υλοποίηση ,μιας υψηλής ποιότητας και ολοκληρωμένου χαρακτήρα Τοπικής Στρατηγικής, με στοχευ­μένες δράσεις για τις οποίες θα τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους και η προστιθέμενη αξία τους, τηρώντας παράλληλα τις «προδιαγραφές» της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών ως προς την εκπόνησή της.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα γραφεία της εταιρίας