ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

//ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δράση 19.2.2: «Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες»

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ» σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, τον Κυπριακό Οργανισμό Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν την Προκήρυξη του Καθεστώς 19.2 – Δράση 19.2.2: «Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης LEADER Επαρχίας Πάφου 2014-2020. Στόχος της Δράσης είναι η στήριξη για τη δημιουργία και ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων, καθώς και επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον αγροτουρισμό.
Οι Δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τη Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018, μέχρι και την Παρασκευή, 26 Ωκτωβρίου 2018.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

By | 2018-07-04T12:16:52+03:00 4 Ιουλίου, 2018|Χωρίς κατηγορία|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment