Χαιρετισμός Προέδρου

/Χαιρετισμός Προέδρου
Χαιρετισμός Προέδρου 2022-10-31T14:53:18+03:00

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω στην Ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ. Ο χώρος αυτός δημιουργήθηκε για να αποτελέσει τον  μηχανισμό στήριξης της αναπτυξιακής διαδικασίας και του αναπτυξιακού προγραμματισμού για την Περιοχή παρέμβασης της εταιρείας.  Μιας εταιρείας η οποία υποστηρίζει τους ιδιωτικούς φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2008 από τους φορείς της Τοπικής αυτοδιοίκησης και από τότε μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να συσσωρεύσει μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία σε ποικίλα πεδία.

Την τρέχουσα περίοδο βασικότερος στόχος της εταιρείας είναι η ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Επαρχίας Πάφου μέσα από τον καθορισμό και την υλοποίηση στόχων συμβατών με τις υπάρχουσες και τις νέες ανάγκες που διαμορφώνονται σε τοπικό επίπεδο και όχι μόνο. Αρωγός της προσπάθειας αυτής είναι το εξειδικευμένο στελεχιακό της δυναμικό το οποίο αποτελεί εγγύηση επιτυχίας της επιδιωκόμενης στοχευμένης αναπτυξιακής στρατηγικής.

Προσδοκούμε στην όσο το δυνατόν καλύτερη, άμεση και ολοκληρωμένη ενημέρωση. Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την εμψύχωση, την ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού και την ενεργοποίησή του με ταυτόχρονη στήριξη του από τα στελέχη της εταιρείας, ώστε να πλησιάσουμε το καταστατικό μας όραμα για μια ουσιαστική Τοπική Ανάπτυξη.

Η ιστοσελίδα μας έχει σχεδιαστεί με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των δυνητικών δικαιούχων των προγραμμάτων που υλοποιεί η εταιρία, προκειμένου να αναλάβουν ενεργό ρόλο ως προς την αξιοποίηση των αναπτυξιακών και χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που αυτά προσφέρουν. Ένα μέρος της πολύχρονης πορείας της εταιρείας και του αξιόλογου έργου της αποτυπώνεται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Είμαστε στη διάθεση σας,

Παπαχριστοφή Γιώτης
Πρόεδρος Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ