Φ.Υ.Κ.Η.Σ.Α.Π

/Φ.Υ.Κ.Η.Σ.Α.Π
Φ.Υ.Κ.Η.Σ.Α.Π 2017-07-19T11:04:18+03:00

Φ.Υ.Κ.Η.Σ.Α.Π

Πρόσληψη & Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων Στις Χωρικές Ενότητες Δήμου Ηρακλείου, Περιφ/κης Ενότητας Σάμου, Δήμου Αραδίππου και Επαρχίας Πάφου.

Το έργο αποσκοπεί στη θωράκιση τω περιοχών που συμμετέχουν σε ότι αφορά τις φυσικές καταστροφές που τις πλήττουν. Η Κρήτη, η Κύπρος και η Σάμος είναι τρείς περιοχές που κάθε χρόνο αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα από φυσικές καταστροφές, όπως, δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί, ξηρασία – λειψυδρία, διάβρωση ακτών κλπ. Τα τελευταία χρόνια εκδηλώνονται φαινόμενα τέτοιας μορφής και έντασης όπως οι ανεμοστρόβιλοι, που ήταν σχεδόν άγνωστα για το τοπικό πληθυσμό.

Το έργο είναι ένα ενιαίο σύνολο δράσεων που συμβάλλει αποτελεσματικά στη πρόληψη και διαχείριση των φυσικών κινδύνων, αναπτύσσει εργαλεία που βοηθούν στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό για πρόληψη, αντιμετώπιση, συντονισμό και θωράκιση από τις φυσικές καταστροφές, αναπτύσσει τη διασυνοριακή συνεργασία και τέλος αναπτύσσει και αξιοποιεί τον εθελοντισμό και την ενεργή συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού.

Με την υλοποίηση του έργου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί για κάθε περιοχή αναλύσεις – χαρτογραφήσεις κινδύνων, εκπόνηση εργαλείων παρέμβασης και σχεδίων έκτακτης ανάγκης πρόληψης – διαχείρισης φυσικών κινδύνων, προμήθεια ατομικού και ομαδικού εξοπλισμού εθελοντών, συμπλήρωση, ανανέωση και ψηφιακή επεξεργασία χαρτογραφήσεων ώστε να υπάρχουν τέσσερις βάσεις δεδομένων σε GIS, σήμανση με πινακίδες των μη αστικών εκτάσεων (με προτεραιότητα τις δασικές), προμήθεια και τοποθέτηση υδατοδεξαμενών πυροπροστασίας νέας τεχνολογίας, εκπόνηση ειδικών μελετών με επισήμανση των επικίνδυνων ρεμάτων και σημείων της περιοχής και με αποτύπωση όπου απαιτείται των υδρολογικών λεκανών, κατασκευή πιλοτικού μικρού φράγματος με αντίστοιχες φυτεύσεις στα πρανή.