Ημερίδα παρουσίασης στρατηγικής 2014-2020

/Ημερίδα παρουσίασης στρατηγικής 2014-2020
Ημερίδα παρουσίασης στρατηγικής 2014-2020 2017-07-19T11:41:31+03:00

Στον πιο κάτω σύνδεσμο θα βρείτε την:

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ 2014-2020