Ερωτηματολόγιο που αφορά τα προϊόντα Υδατοκαλλιέργειας

/Ερωτηματολόγιο που αφορά τα προϊόντα Υδατοκαλλιέργειας
Ερωτηματολόγιο που αφορά τα προϊόντα Υδατοκαλλιέργειας 2018-07-20T15:46:03+03:00

Ερωτηματολόγιο που αφορά τα προϊόντα Υδατοκαλλιέργειας.
Παρακαλούμε να το απαντήσετε όσο περισσότεροι μπορείτε ανεξαρτήτως ηλικίας ώστε να πάρουμε περισσότερες απαντήσεις και να έχουμε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού. Σας ευχαριστούμε.

https://www.surveymonkey.com/r/8GGC799