Οργανόγραμμα και Προσωπικό

/Οργανόγραμμα και Προσωπικό
Οργανόγραμμα και Προσωπικό 2018-10-18T14:29:12+03:00

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μάριος Ιωάννου  (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)

Δημητριάδης Γιώργος (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ)

 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μάριος Ιωάννου  (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)

Μαρία Ιωακείμ (ΓΕΩΠΟΝΟΣ)

Ευγένιος Σάββα (ΓΕΩΠΟΝΟΣ – ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ)

 

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Μάριος Ιωάννου  (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)

Ευγένιος Σάββα (ΓΕΩΠΟΝΟΣ – ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ)

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Μάριος Ιωάννου  (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)

Δημητριάδης Γιώργος (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ)

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – Μάριος Ιωάννου (Οικονομολόγος)

anetpa@cytanet.com.cy

Ο κος. Μάριος Ιωάννου είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Σόφιας Kliment Ohrindski στον κλάδο της Δημόσιας Διοίκησης με βαθμό άριστα. Ο κος. Ιωάννου έχει επίσης παρακολουθήσει διετές Μεταπτυχιακές σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Σόφιας στον κλάδο των Διεθνών Σχέσεων με εξειδίκευση την Οικονομική Διπλωματία. Έχει εργοδοτηθεί από την Επιτροπή Παραποτάμιων Κοινοτήτων Έζουσας Ξερού Διαρίζου τον 2006 (Ο.Τ.Δ Πάφου κατά την περίοδο 2004 – 2006) και αμέσως με την ίδρυση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ διορίστηκε ως Διευθυντής της εταιρείας. Η ενεργός συμμετοχή του στα προγράμματα που διαχειρίζεται η εταιρεία και η καθημερινή  εμπλοκή του με την επαρχία Πάφου, τα κοινοτικά Συμβούλια και τους Οργανωμένους φορείς τον κάνουν άριστο γνώστη της περιοχής ευθύνης της Εταιρείας. Πραγματοποιεί Οικονομική παρακολούθηση,   Έλεγχοι – πιστοποιήσεις και Επιβλέψεις Έργων. Είναι συντονιστής του LEADER Γεωργίας  και Αλιείας.

 

Μαρία Ιωακείμ (Γεωπόνος)

mioakeim@anetpa.com.cy

Η κα. Μαρία Ιωακείμ Κτωρίδη είναι απόφοιτος πτυχιούχος Γεωπονίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο κλάδο Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου. Έχει περάσει από αναγνώριση πτυχίου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλου Σπουδών ως ισότιμο μεταπτυχιακού διπλώματος επιπέδου Master. Η κα. Ιωακείμ Κτωρίδη έχει παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια και ημερίδες, όπως Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για την Ποιότητα Ελαιολάδου, Βιολογική Καλλιέργεια Φυλλοβόλων (Παραγωγή Βιολογικών Γεωργικών Προϊόντων), Επιχειρηματικότητα και Διευθυντικές Δεξιότητες για άνεργους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Διαχείριση της Μάθησης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ευρωπαϊκή Ένωση – Τοπικές Αρχές και οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις – Πολιτικές και Προγράμματα και άλλα ενδιαφέροντα. Πραγματοποιεί Ελέγχους – Πιστοποιήσεις  και Επίβλεψης  Έργων, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γεωργούς και Δασοκόμους.

Γιώργος Δημητριάδης (Οικονομολόγος)

gdemetriades@anetpa.com.cy

Ο κος. Γιώργος Δημητριάδης είναι απόφοιτος του πανεπιστημίου Πειραιώς με Πτυχίο  Οικονομικών Επιστημών. Ο κος. Δημητριάδης είναι υπεύθυνος στο  Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρείας, επιμελείται της  εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής κάθε δαπάνης της Εταιρείας. Διεκπεραιώνει σχετικά εντάλματα πληρωμών στο όνομα των δικαιούχων και τα καταχωρεί  στα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία. Ελέγχει τη νομιμότητα της κάθε δαπάνης. Καταρτίζει σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των Τμημάτων και τον Διευθυντή της Εταιρείας τον προϋπολογισμό Εσόδων – Εξόδων και παρακολουθεί τη πορεία της εκτέλεσής του. Διεκπεραιώνει την πληρωμή των μισθών των ελεύθερων επαγγελματιών, προσωπικού, επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στα προγράμματα, εταιρειών που χρησιμοποιούνται ως εξωτερικοί συνεργάτες και γενικά κάθε πληρωμή που έχει σχέση με τους σκοπούς και στόχους της εταιρείας, όπως η πληρωμή Κοινωνικών Ασφαλίσεων,  Έφορου φορολογίας και ΦΠΑ. Επιμελείται των  οικονομικών εκθέσεων προόδου των προγραμμάτων που δραστηριοποιείτε η εταιρεία.  Συμμετέχει στην διαδικασία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού.

Ευγένιος Σάββα (Γεωπόνος – Ιχθυολόγος)

esavva@anetpa.com.cy

Ο κος. Ευγένιος Σάββα είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. Εργάζεται στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ ως Γεωπόνος – Ιχθυολόγος. Έχει περάσει από αναγνώριση πτυχίου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλου Σπουδών ως ισότιμο μεταπτυχιακού διπλώματος επιπέδου Master. Ο κος. Σάββα έχει παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια και ημερίδες σχετικά με τη θάλασσα και το υδάτινο περιβάλλον. Ασχολείται με την παρακολούθηση των έργων, την αξιολόγηση των  σχεδίων χορηγιών, την διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων με τους Δικαιούχους, την σύνταξη οικονομικών εκθέσεων, καθώς και το γραφείο ενημέρωσης και  προβολής. Ο κος. Σάββα επίσης οργανώνει και συμμετέχει στις διαβουλεύσεις για τις ανάγκες της Στρατηγικής της ΤΟΔΑ (Τοπική Ομάδα Δράσεις Αλιείας), καθώς συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Παρέχει συμβουλευτική βοήθεια στους δικαιούχους,  τηρεί στοιχεία και αρχείο  για το πληροφοριακό σύστημα της ΤΟΔΑ.