Διοικητικό Συμβούλιο

/Διοικητικό Συμβούλιο
Διοικητικό Συμβούλιο 2020-10-09T13:02:34+03:00

Στις 02/08/2018 πραγματοποιήθηκε η πρώτη τακτική συνεδρία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου μετά το πέρας της  Ετήσιας  Γενικής συνέλευσης (06/07/2018), όπου έγινε καταρτισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Προεδρία κατατέθηκε από τον Κ. Ζαχαριάδη και χωρίς την ύπαρξη άλλης υποψηφιότητας το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τον Κ. Ζαχαριάδη στη θέση του Προέδρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  διαμορφώθηκε ως εξής:

Α/ΑΘΕΣΗΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΦΟΡΕΑΣ
1ΠΡΟΕΔΡΟΣΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣΚ.Σ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ
2ΜΕΛΟΣΑΥΓΟΥΣΤΗ ΚΩΣΤΑΚΗΣΚ.Σ ΣΑΛΑΜΙΟΥΣ
3ΜΕΛΟΣΚΙΜΩΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣΚ.Σ ΣΤΑΤΟΥ – ΑΓ. ΦΩΤΙΟΥ
4ΜΕΛΟΣΤΟΥΡΒΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣΚ.Σ ΚΑΘΗΚΑ
Κ.Σ ΠΑΝΩ ΑΡΟΔΩΝ
5ΜΕΛΟΣΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣΚ.Σ ΓΑΛΑΤΑΡΙΑΣ
Κ.Σ ΠΕΝΤΑΛΕΙΑΣ
Κ.Σ ΚΟΙΛΙΝΙΑΣ
6ΜΕΛΟΣΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣΚ.Σ ΧΟΛΕΤΡΙΩΝ
Κ.Σ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
7ΜΕΛΟΣΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣΚ.Σ ΚΑΛΛΕΠΕΙΑΣ
Κ.Σ ΛΕΤΥΜΠΟΥΣ
8ΜΕΛΟΣΚΑΝΑΡΗ ΒΑΣΩΚ.Σ ΝΙΚΟΚΛΙΑΣ
Κ.Σ ΜΑΜΩΝΙΑ
9ΜΕΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣΕΒΕ ΠΑΦΟΥ
10ΜΕΛΟΣΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣΕ.Κ ΠΑΦΟΥ
11ΜΕΛΟΣΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΗ ΓΙΩΤΗΣΔΗΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥ