Διοικητικό Συμβούλιο

/Διοικητικό Συμβούλιο
Διοικητικό Συμβούλιο 2022-11-01T11:43:23+03:00
Στις 27/10/2022 πραγματοποιήθηκε η πρώτη τακτική συνεδρία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου μετά το πέρας της  Ετήσιας  Γενικής συνέλευσης (28/09/2022), όπου έγινε καταρτισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Προεδρία κατατέθηκε από τον Κ. Παπαχριστοφή Γιώτη και χωρίς την ύπαρξη άλλης υποψηφιότητας το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τον Κ. Παπαχριστοφή στη θέση του Προέδρου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  διαμορφώθηκε ως εξής:

Α/ΑΘΕΣΗΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΦΟΡΕΑΣ
1ΠΡΟΕΔΡΟΣΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΗ ΓΙΩΤΗΣΔΗΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
2ΜΕΛΟΣΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΕΠΕΙΑ
3ΜΕΛΟΣΚΑΝΑΡΗ ΒΑΣΩΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ
4ΜΕΛΟΣΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΡΙΑ
5ΜΕΛΟΣΑΥΓΟΥΣΤΗ ΚΩΣΤΑΚΗΣΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΛΑΜΙΟΥ
6ΜΕΛΟΣΚΙΜΩΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΤΟΣ - ΑΓ. ΦΩΤΙΟΣ
7ΜΕΛΟΣΤΟΥΡΒΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΚΑ
8ΜΕΛΟΣΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥΣΙΚΑΠ
9ΜΕΛΟΣΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΕΤΡΙΑ
10ΜΕΛΟΣΧΑΤΖΗΘΕΩΡΗΣ ΠΑΝΙΚΚΟΣΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΥ
11ΜΕΛΟΣΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΗΣΕ.Β.Ε ΠΑΦΟΥ
12ΜΕΛΟΣΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΦΟΥ
13ΜΕΛΟΣΛΕΩΝΙΔΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΦΟΥ