Ανάπλαση και Ανάδειξη του Ψαροχωρίου στην Κάτω Πάφο

/Ανάπλαση και Ανάδειξη του Ψαροχωρίου στην Κάτω Πάφο
Ανάπλαση και Ανάδειξη του Ψαροχωρίου στην Κάτω Πάφο 2020-06-09T11:16:36+03:00

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΨΑΡΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟ

 

Η ανάπλαση της συγκεκριμένης περιοχής θα αναδείξει μια εγκαταλελειμμένη σήμερα γειτονιά στη τουριστική περιοχή της Κάτω Πάφου η οποία γειτνιάζει με τις σημαντικότατες αρχαιολογικές περιοχές και θα παρουσιάζει στον επισκέπτη της Πάφου την ιστορία και παράδοση της περιοχής πριν την ραγδαία τουριστική ανάπτυξη της. Το Έργο αυτό είναι συνέχεια του Έργου σύνδεσης των αρχαιολογικών χώρων που υλοποιείται στη Κάτω Πάφο.

Το έργο επιδιώκει την αισθητική αναβάθμιση και ανάδειξη των ιδιαίτερων παραδοσιακών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών της περιοχής και κατ’ επέκταση την αναβίωση μιας  περιοχής όπου επι το πλείστο αφορούσε κατοικίες αλλά και χώρους εργασίας των ψαράδων.

Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η επίλυση των προβλημάτων αλλά και η οικονομική αναβάθμιση της κα επέκταση που προκάλεσε η απουσία αναπτυξιακών παρεμβάσεων τα τελευταία χρόνια όπως τα προβλήματα δομικού περιβάλλοντος, αισθητικής υποβάθμισης, οχληρίας, έλλειψης ελεύθερων χώρων, μείωσης της επιχειρηματικότητας, κ.ά.

Τα αρχιτεκτονικά σχέδια ετοιμάστηκαν από το αρχιτεκτονικό γραφείο SIMPRAXIS ARCHITECTS. Ο Δήμος Πάφου  για να διασφαλίσει την ποιότητα και παράλληλα την χαμηλότερη τιμή του έργου έχει ακολουθήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες και με βάση του περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών Νόμου με όλες τις σχετικές τροποποιήσεις του. Το κατασκευαστικό συμβόλαιο υπογράφτηκε στις 23/11/2018 με την εταιρεία Μάκης Σαββίδης & Υιοί (εργολάβοι), αφού είχε προηγηθεί η ανοικτή διαδικασία και είχε επιλεχθεί με τα κριτήρια της χαμηλότερης τιμής/ κόστους .

Οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν ξεκινήσει στις 18/12/2018 και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στις 18/12/2019.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020