Αναπτυξιακή Πάφου
Ημερολόγιο

Αναπτυξιακή Πάφου ΛΤΔ

Καλωσήρθατε στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου "Αφροδίτη" ΛΤΔ

Προφίλ Εταιρείας

Η πλήρης επωνυμία της Ομάδας είναι Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ  και ο διακριτικός της τίτλος είναι ΑΝ.ΕΤ.Π.Α ΛΤΔ .  Έχει τη μορφή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης Διά Μετοχών και είναι εγγεγραμμένη στο Έφορο Εταιρειών με αριθμό εγγραφής ΗΕ 232487.

Περισσότερα

Στόχοι

Ως μακροπρόθεσμο στρατηγικό στόχο του προγράμματος αποτελεί η ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας και φυσιογνωμίας με τρόπο τέτοιο που να εξασφαλίζει την οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση της περιοχής, τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων και την ανάδειξη των στοιχείων που συνθέτουν τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της, καθώς και τη διασύνδεση με την ταυτότητα των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Περισσότερα